Jdi na obsah Jdi na menu

Komunitní energetika

Nový energetický zákon má umožnit a rozvíjet decentralizovanou a koordinovanou výrobu a spotřebu energie prostřednictvím energetických společenství (komunit), zákon aktuálně připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

► Energetická společenství na úrovni bytových domů, čtvrtí nebo celých obcí mohou provozovat nebo také vlastnit různé (většinou obnovitelné) energetické zdroje. Tyto zdroje zásobují elektřinou či teplem primárně jednotlivé objekty a přebytky si členové komunity vyměňují navzájem za podmínek teoreticky výhodnějších, než představuje odběr z distribuční sítě.

► Komunitní energetika představuje krok k decentralizované výrobě a spotřebě energií, přispívá k úspoře energií, zlepšuje provozní režim nestabilních obnovitelných zdrojů, generuje příjmy a nové pracovní příležitosti pro místní komunity. Komunitní energetika se jeví jako efektivní nástroj pro lepší využívání potenciálu obnovitelných zdrojů energie (OZE).

► Může se jednat nejčastěji o střešní solární elektrárny (FVE) s možností akumulace energie (bateriová úložiště), optimalizaci spotřeby, komunitní výtopny využívající OZE, systémy aktivního hospodaření s energií, či komunitní dobíjecí a plnící stanice poháněné energií vyprodukovanou v rámci společenství apod. V rámci komunity může být zaveden např. společný sdílený energetický management, správa majetku, administrativa nebo kolektivní investování

 

Předpokládané přínosy a cíle energetického společenství:

  • Úspory energií

  • Obnovitelné zdroje energie

  • Rekonstrukce a modernizace majetku

  • Finance, dotace, administrativa, legislativa 

  • Energetický management, koordinace, sdílení a spolupráce 

 

Nové trendy a přístupy 

ü Každý může být výrobce i spotřebitel energie

ü Výroba a spotřeba energie se decentralizuje a přibližuje lidem

ü Spolupráce a kooperace (komunitní energetika) vede k finančním ziskům

ü Lidé, obce, podniky si budou moci energii mezi sebou sdílet

ü Venkov má dostatek ploch a příležitostí pro výrobu obnovitelné energie z vody, větru, slunce a biomasy

ü Lokální energetické komunity mohou být méně závislé na dodavatelích energií (sami si mohou určovat své ceny a fixace)

ü Energie se může stát zajímavým zdrojem příjmů venkova

 

Proč má smysl zabývat se energiemi?

ü Snížení nákladů za energie

ü Finance ušetřené snížením provozních nákladů zůstávají v rozpočtu obce/podniku/ občana k dalšímu využití 

ü Investicí do úspor nebo pořízením nového energetického zdroje je zhodnocován obecní/soukromý majetek

ü Investice do úspor a zdrojů se vyplatí, generují příjmy, nezvyšují  provozní náklady obce/podniku

ü Projekty energetických úspor a instalaci obnovitelných zdrojů energie jsou významně finančně podporovány fondy EU i státním rozpočtem

ü Úspory energií a obnovitelné zdroje pomáhají zlepšit životní prostředí a zpomalovat změny klimatu

 

Z pohledu státu a EU

ü Je potřeba plnit mezinárodní závazky ČR

ü Platná legislativa, např.:

ü Nové standardy pro výstavbu objektů

ü Energetické štítky

ü Energetické audity

ü Emisní limity nebo potřebné parametry kotlů / kotelen

ü Po omezení těžby uhlí bude potřeba nahradit uhelné elektrárny jiným zdrojem energie

ü Snížení energetické závislosti na zahraničí (ruský plyn, uran nebo arabská ropa)